• Chief of Command wins The Nilgiris Derby Stakes (Gr.1)
  • Chief of Command wins Nilgiris 2000 Guineas (Gr.2)
  • Windsor Forest wins The Nilgiris 1000 Guineas (Gr.3)
BANGALORE SUMMER SEASON 2017
As of June 18, 2017 (Up to Race No.86)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 11 4 5 2 28 39.29
P Trevor 10 14 4 3 37 27.03
A Sandesh 7 5 2 2 20 35.00
S John 5 1 3 5 28 17.86
Y S Srinath 3 3 0 2 15 20.00
Rayan Ahmed R 3 2 1 2 25 12.00
Neeraj Rawal 2 2 0 6 27 7.41
A R Pradeep 2 0 1 1 11 18.18
Akshay Kumar 1 2 0 6 13 7.69
Irvan Singh 1 1 3 2 17 5.88
P S Chouhan 1 1 3 1 21 4.76
PrashantP Dhebe 1 1 1 1 9 11.11
A Ashhad Asbar 1 1 1 0 6 16.67
Anjar Alam 1 1 0 1 7 14.29
Vishal NBunde 1 1 0 1 4 25.00
Vishal N Bunde 1 0 1 0 3 33.33
Ranjeet Singh 1 0 0 1 4 25.00
Shobhan Babu 1 0 0 1 6 16.67
Chetan Kalay S 1 0 0 1 18 5.56
G Naresh Kumar 1 0 0 0 1 100.00
R Anand 1 0 0 0 6 16.67
Naveen M 1 0 0 0 6 16.67
Kiran Rai P 1 0 0 0 3 33.33
Syed Imran 1 0 0 0 7 14.29
S A Amit 0 3 4 2 22 0.00
A Imran Khan 0 3 0 2 9 0.00
Imran Chisty 0 2 1 0 4 0.00
Nikhil Naidu 0 2 0 0 9 0.00
V R Jagadeesh 0 2 0 0 8 0.00
Kuldeep Singh 0 1 3 2 13 0.00
Nazerul Alam 0 1 1 0 4 0.00
R PraveenShinde 0 1 1 0 5 0.00
D S Daman 0 1 1 0 4 0.00
Bhawani Singh 0 1 1 0 13 0.00
Jan'dhan Paswan 0 1 0 1 7 0.00
Mudassar Nazar 0 1 0 0 6 0.00
Vishal 0 1 0 0 1 0.00
Rajesh Kumar M 0 0 2 1 15 0.00
Amyn Merchant 0 0 2 1 17 0.00
Akshay 0 0 2 0 6 0.00
K Mukesh Kumar 0 0 1 2 9 0.00
Chethan Gowda 0 0 1 1 3 0.00
Antony Raj S 0 0 1 1 4 0.00
D'nuSingh Deora 0 0 1 0 11 0.00
Harish B 0 0 1 0 6 0.00
K Nazil 0 0 1 0 8 0.00
J Chinoy 0 0 1 0 12 0.00
Ramesh KumarN 0 0 1 0 4 0.00
Raghu K 0 0 1 0 6 0.00
Kiran Naidu 0 0 1 0 9 0.00
R Ajinkya 0 0 1 0 5 0.00
R Manjunath 0 0 1 0 7 0.00
M Mark 0 0 1 0 1 0.00
S K Paswan 0 0 1 0 6 0.00
Sujit Kumar Paswan 0 0 1 0 1 0.00
Surya P 0 0 1 0 4 0.00
M Prabhakaran 0 0 0 2 4 0.00
Manish R 0 0 0 1 6 0.00
Ryan Marshall 0 0 0 1 7 0.00
A Ramu 0 0 0 1 15 0.00
Adarsh G 0 0 0 1 6 0.00
Vivek 0 0 0 1 3 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 0 5 0.00
Sunil Samson 0 0 0 0 3 0.00
Sahanawaz 0 0 0 0 2 0.00
Sai Kiran 0 0 0 0 4 0.00
Shailesh Shinde 0 0 0 0 1 0.00
Shamaz Shareef 0 0 0 0 1 0.00
A Velu 0 0 0 0 1 0.00
shad Alam 0 0 0 0 5 0.00
Ashok Kumar A 0 0 0 0 2 0.00
B L Paswan 0 0 0 0 1 0.00
B Nayak 0 0 0 0 3 0.00
Anil Bandal 0 0 0 0 2 0.00
C Alford 0 0 0 0 3 0.00
IndraJeet Singh 0 0 0 0 1 0.00
K Raja Rao 0 0 0 0 12 0.00
Khurshad Alam 0 0 0 0 5 0.00
D Patel 0 0 0 0 5 0.00
Darshan R N 0 0 0 0 7 0.00
DeepakSingh 0 0 0 0 2 0.00
S Sreekanth 0 0 0 0 2 0.00
Md Ismail 0 0 0 0 2 0.00
MD Azharuddin 0 0 0 0 1 0.00
Md Akram 0 0 0 0 1 0.00
Mohd Asif Khan 0 0 0 0 4 0.00
M Kumar 0 0 0 0 8 0.00
N Rawal 0 0 0 0 4 0.00
Noorulla 0 0 0 0 2 0.00
P Mani 0 0 0 0 1 0.00
M Ayyar 0 0 0 0 4 0.00