• Punjabi Girl wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Sir Cecil wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
BANGALORE MONSOON SEASON 2018
As of July 15, 2018 (Up to Race No.132)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Trevor 18 9 9 4 54 33.33
S John 9 4 2 3 40 22.50
A Sandesh 8 9 9 7 45 17.78
S Zervan 8 6 4 3 41 19.51
Suraj Narredu 7 13 5 4 37 18.92
Y S Srinath 7 5 10 2 41 17.07
Neeraj Rawal 6 3 7 3 45 13.33
Naveen M 5 4 4 4 31 16.13
Arshad Alam 4 5 6 6 55 7.27
A Imran Khan 3 2 4 3 37 8.11
Ahsan Qureshi 3 0 1 3 15 20.00
Darshan R N 2 4 2 3 34 5.88
Nazerul Alam 2 3 3 2 26 7.69
Antony Raj S 2 2 2 4 21 9.52
V R Jagadeesh 2 1 3 4 35 5.71
Akshay Kumar 2 1 0 0 4 50.00
Yash Narredu 2 0 0 4 16 12.50
Kiran Rai P 2 0 0 0 15 13.33
P S Chouhan 1 5 4 2 24 4.17
T S Jodha 1 4 2 3 32 3.13
Vivek 1 3 2 3 21 4.76
Irvan Singh 1 2 2 2 21 4.76
Koushik 1 2 1 5 16 6.25
Mohd Asif Khan 1 2 1 1 5 20.00
Ryan Marshall 1 2 1 0 12 8.33
Sunil Samson 1 1 3 5 27 3.70
K Sai Kiran 1 1 3 0 18 5.56
Chetan Kalay S 1 1 2 1 11 9.09
Kuldeep Singh 1 1 2 1 11 9.09
Rayan Ahmed R 1 1 0 2 21 4.76
Shiva Kumar S 1 1 0 0 8 12.50
A Ramu 1 0 2 4 16 6.25
G Amit 1 0 2 0 7 14.29
Vinod Shinde 1 0 1 2 14 7.14
Harish B 1 0 1 1 16 6.25
K Raja Rao 1 0 1 1 12 8.33
S A Amit 1 0 1 0 4 25.00
S K Paswan 1 0 0 2 10 10.00
N B Kuldeep 1 0 0 1 10 10.00
P Tejeshwar 1 0 0 0 1 100.00
R Anand 1 0 0 0 6 16.67
A M Tograllu 1 0 0 0 5 20.00
Anjar Alam 1 0 0 0 3 33.33
S Imran 1 0 0 0 4 25.00
K Nazil 0 3 1 0 15 0.00
D'nuSingh Deora 0 3 0 1 21 0.00
N S Parmar 0 2 0 2 8 0.00
Manish R 0 2 0 1 5 0.00
C S Jodha 0 1 2 0 7 0.00
M Prabhakaran 0 1 1 2 14 0.00
Shamaz Shareef 0 1 1 2 10 0.00
Rajesh Kumar M 0 1 1 0 13 0.00
A R Pradeep 0 1 1 0 12 0.00
J Pradeep 0 1 0 1 7 0.00
Deep Shanker 0 1 0 0 2 0.00
B R Kumar 0 1 0 0 4 0.00
R Ajinkya 0 1 0 0 6 0.00
Mudassar Nazar 0 1 0 0 4 0.00
Rajinder Saini 0 1 0 0 8 0.00
S Mubarak 0 1 0 0 1 0.00
Surya P 0 1 0 0 16 0.00
Bhawani Singh 0 0 3 1 20 0.00
Chethan Gowda 0 0 1 1 11 0.00
Jan'dhan Paswan 0 0 1 1 8 0.00
P Vikram 0 0 1 1 4 0.00
S Selvaraj 0 0 1 1 2 0.00
N Rawal 0 0 1 0 8 0.00
Mohd Feroz 0 0 1 0 6 0.00
Md Akram 0 0 1 0 1 0.00
Rajesh N 0 0 0 2 4 0.00
Akshay 0 0 0 2 6 0.00
Sameer Qureshi 0 0 0 2 4 0.00
P Mani 0 0 0 1 2 0.00
Adarsh G 0 0 0 1 5 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 0 1 2 0.00
Gopal Singh 0 0 0 1 3 0.00
D Patel 0 0 0 1 9 0.00
Deepak Singh G 0 0 0 0 1 0.00
Khurshad Alam 0 0 0 0 3 0.00
Kiran Naidu 0 0 0 0 12 0.00
B Nayak 0 0 0 0 4 0.00
A S Peter 0 0 0 0 1 0.00
R PraveenShinde 0 0 0 0 2 0.00
Raghu K 0 0 0 0 3 0.00
R Vaibhav 0 0 0 0 2 0.00
Parbat Singh 0 0 0 0 7 0.00
Peter Swamy 0 0 0 0 1 0.00
R Manjunath 0 0 0 0 7 0.00
Nikhil Naidu 0 0 0 0 2 0.00
M Ravi 0 0 0 0 2 0.00
M Shahid 0 0 0 0 7 0.00
Md Shoaib 0 0 0 0 1 0.00
M Kumar 0 0 0 0 2 0.00
M Noornabi 0 0 0 0 1 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 0 7 0.00
S Sunil 0 0 0 0 1 0.00
Syed Asgar 0 0 0 0 1 0.00
Syed Imran 0 0 0 0 4 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00