• Manifold wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Castlebridge wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
  • Manifold wins The Kingfisher Ultra Derby Bangalore (Gr.1)
  • Lady In Lace wins The Deccan Fillies Championship Stakes (GR.3)
  • Prevalent Force wins The Deccan Colts Championship Stakes (Gr.3)
  • Mathaiyus wins The President Of India Gold Cup (Gr.1)
BANGALORE SUMMER SEASON 2017
As of August 17, 2017 (Up to Race No.210)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Trevor 25 30 16 11 112 22.32
S John 17 10 11 13 95 17.89
A Sandesh 14 11 10 7 63 22.22
Y S Srinath 14 10 6 8 67 20.90
Suraj Narredu 13 10 7 5 46 28.26
Neeraj Rawal 11 14 6 13 81 13.58
D'nuSingh Deora 10 2 8 6 59 16.95
Rayan Ahmed R 9 6 8 12 93 9.68
A R Pradeep 7 2 4 3 38 18.42
PrashantP Dhebe 5 5 5 7 60 8.33
V R Jagadeesh 5 5 5 6 49 10.20
Syed Imran 4 0 0 0 17 23.53
Nazerul Alam 3 4 4 1 42 7.14
Irvan Singh 3 2 11 7 57 5.26
Antony Raj S 3 2 2 2 16 18.75
A Ashhad Asbar 3 1 3 0 24 12.50
A Imran Khan 2 7 3 3 28 7.14
P S Chouhan 2 6 8 6 50 4.00
Akshay Kumar 2 5 1 10 34 5.88
T S Jodha 2 3 4 1 19 10.53
A Ramu 2 3 1 3 43 4.65
Anjar Alam 2 1 2 1 20 10.00
Naveen M 2 1 0 2 19 10.53
Vishal NBunde 1 4 0 2 11 9.09
S A Amit 1 3 5 4 38 2.63
Amyn Merchant 1 2 3 1 40 2.50
Jan'dhan Paswan 1 2 2 2 23 4.35
Kiran Rai P 1 2 1 5 48 2.08
Mudassar Nazar 1 2 1 0 12 8.33
Darshan R N 1 2 0 2 24 4.17
Vishwanath A 1 1 1 3 18 5.56
Arshad Alam 1 1 1 2 24 4.17
Yash Narredu 1 1 1 1 6 16.67
Shobhan Babu 1 1 0 4 14 7.14
Vishal N Bunde 1 0 1 0 3 33.33
J Chinoy 1 0 1 0 16 6.25
K Nazil 1 0 1 0 12 8.33
Chetan Kalay S 1 0 0 2 22 4.55
R Anand 1 0 0 1 20 5.00
Shamaz Shareef 1 0 0 1 9 11.11
Ranjeet Singh 1 0 0 1 12 8.33
K Raja Rao 1 0 0 0 19 5.26
Dashrat Singh 1 0 0 0 1 100.00
C Alford 1 0 0 0 6 16.67
G Naresh Kumar 1 0 0 0 3 33.33
Ryan Marshall 0 4 5 1 27 0.00
K Mukesh Kumar 0 2 1 3 18 0.00
Imran Chisty 0 2 1 0 4 0.00
Nikhil Naidu 0 2 0 0 9 0.00
Kuldeep Singh 0 1 3 2 16 0.00
Rajesh Kumar M 0 1 3 1 29 0.00
D S Daman 0 1 2 0 5 0.00
Bhawani Singh 0 1 2 0 29 0.00
Afsar Khan 0 1 2 0 10 0.00
Chethan Gowda 0 1 1 1 10 0.00
Harish B 0 1 1 1 16 0.00
Mohd Asif Khan 0 1 1 1 17 0.00
R Ajinkya 0 1 1 1 9 0.00
R PraveenShinde 0 1 1 0 7 0.00
Sunil Samson 0 1 1 0 15 0.00
Vishal 0 1 0 0 1 0.00
B L Paswan 0 1 0 0 2 0.00
A Velu 0 0 2 1 6 0.00
Akshay 0 0 2 0 10 0.00
Vinod Shinde 0 0 1 2 21 0.00
Ramesh KumarN 0 0 1 1 13 0.00
Kiran Naidu 0 0 1 1 14 0.00
M Mark 0 0 1 0 1 0.00
Raghu K 0 0 1 0 16 0.00
R Manjunath 0 0 1 0 12 0.00
S Sreekanth 0 0 1 0 7 0.00
S K Paswan 0 0 1 0 19 0.00
Sujit Kumar Paswan 0 0 1 0 1 0.00
Surya P 0 0 1 0 5 0.00
M Prabhakaran 0 0 0 2 8 0.00
Adarsh G 0 0 0 2 24 0.00
Manish R 0 0 0 1 8 0.00
Shiva Kumar S 0 0 0 1 1 0.00
Vivek 0 0 0 1 3 0.00
Robert Hannam 0 0 0 1 3 0.00
M Ayyar 0 0 0 1 1 0.00
S Imran 0 0 0 0 3 0.00
Sahanawaz 0 0 0 0 2 0.00
Sai Kiran 0 0 0 0 4 0.00
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0.00
Shailesh Shinde 0 0 0 0 4 0.00
S Mallikarjun 0 0 0 0 1 0.00
S Selvaraj 0 0 0 0 7 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
M Kumar 0 0 0 0 8 0.00
Khurshad Alam 0 0 0 0 11 0.00
Md Ismail 0 0 0 0 2 0.00
MD Azharuddin 0 0 0 0 3 0.00
Md Akram 0 0 0 0 6 0.00
M Noornabi 0 0 0 0 6 0.00
Prashanth T M 0 0 0 0 1 0.00
Noorulla 0 0 0 0 2 0.00
P Mani 0 0 0 0 7 0.00
N Rawal 0 0 0 0 6 0.00
A M Tograllu 0 0 0 0 2 0.00
Ashok Kumar A 0 0 0 0 6 0.00
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 1 0.00
Anil Bandal 0 0 0 0 6 0.00
B Nayak 0 0 0 0 6 0.00
D Patel 0 0 0 0 12 0.00
DeepakSingh 0 0 0 0 2 0.00
IndraJeet Singh 0 0 0 0 1 0.00