• Manifold wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Castlebridge wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
BANGALORE SUMMER SEASON 2017
As of July 16, 2017 (Up to Race No.144)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Trevor 18 18 9 7 71 25.35
Suraj Narredu 13 10 7 5 46 28.26
A Sandesh 11 7 7 3 43 25.58
S John 10 2 8 8 57 17.54
Rayan Ahmed R 8 5 2 4 50 16.00
Y S Srinath 8 4 4 3 41 19.51
Neeraj Rawal 5 7 1 9 50 10.00
D'nuSingh Deora 4 0 2 4 27 14.81
PrashantP Dhebe 3 3 4 4 33 9.09
A Ashhad Asbar 3 1 2 0 16 18.75
A Imran Khan 2 7 2 3 26 7.69
P S Chouhan 2 6 8 6 50 4.00
Akshay Kumar 2 5 1 10 34 5.88
V R Jagadeesh 2 4 3 2 27 7.41
A R Pradeep 2 1 2 3 20 10.00
Anjar Alam 2 1 2 1 12 16.67
A Ramu 2 0 1 2 28 7.14
Vishal NBunde 1 4 0 2 11 9.09
S A Amit 1 3 5 4 38 2.63
Nazerul Alam 1 3 1 0 13 7.69
Irvan Singh 1 2 3 3 26 3.85
Amyn Merchant 1 1 2 1 35 2.86
Kiran Rai P 1 1 0 4 25 4.00
Shobhan Babu 1 1 0 2 11 9.09
Mudassar Nazar 1 1 0 0 8 12.50
Naveen M 1 1 0 0 12 8.33
J Chinoy 1 0 1 0 15 6.67
K Nazil 1 0 1 0 12 8.33
Vishal N Bunde 1 0 1 0 3 33.33
Chetan Kalay S 1 0 0 2 22 4.55
Ranjeet Singh 1 0 0 1 10 10.00
Syed Imran 1 0 0 0 10 10.00
C Alford 1 0 0 0 6 16.67
K Raja Rao 1 0 0 0 15 6.67
G Naresh Kumar 1 0 0 0 3 33.33
R Anand 1 0 0 0 13 7.69
K Mukesh Kumar 0 2 1 3 18 0.00
Antony Raj S 0 2 1 2 8 0.00
Imran Chisty 0 2 1 0 4 0.00
Nikhil Naidu 0 2 0 0 9 0.00
Kuldeep Singh 0 1 3 2 16 0.00
Ryan Marshall 0 1 3 1 14 0.00
Jan'dhan Paswan 0 1 2 2 14 0.00
Bhawani Singh 0 1 2 0 29 0.00
D S Daman 0 1 2 0 5 0.00
R Ajinkya 0 1 1 1 9 0.00
R PraveenShinde 0 1 1 0 7 0.00
Mohd Asif Khan 0 1 1 0 11 0.00
Sunil Samson 0 1 1 0 9 0.00
Vishal 0 1 0 0 1 0.00
Yash Narredu 0 1 0 0 2 0.00
B L Paswan 0 1 0 0 2 0.00
Rajesh Kumar M 0 0 2 1 18 0.00
Akshay 0 0 2 0 9 0.00
Chethan Gowda 0 0 1 1 7 0.00
Harish B 0 0 1 1 13 0.00
Kiran Naidu 0 0 1 1 14 0.00
T S Jodha 0 0 1 1 6 0.00
Surya P 0 0 1 0 5 0.00
Vinod Shinde 0 0 1 0 9 0.00
Ramesh KumarN 0 0 1 0 5 0.00
S Sreekanth 0 0 1 0 7 0.00
Sujit Kumar Paswan 0 0 1 0 1 0.00
S K Paswan 0 0 1 0 12 0.00
M Mark 0 0 1 0 1 0.00
Raghu K 0 0 1 0 11 0.00
R Manjunath 0 0 1 0 10 0.00
Afsar Khan 0 0 1 0 4 0.00
M Prabhakaran 0 0 0 2 6 0.00
Manish R 0 0 0 1 8 0.00
Adarsh G 0 0 0 1 12 0.00
Darshan R N 0 0 0 1 13 0.00
Robert Hannam 0 0 0 1 3 0.00
Vivek 0 0 0 1 3 0.00
M Ayyar 0 0 0 1 1 0.00
Vishwanath A 0 0 0 0 1 0.00
S Imran 0 0 0 0 1 0.00
S Mallikarjun 0 0 0 0 1 0.00
S Selvaraj 0 0 0 0 3 0.00
Sahanawaz 0 0 0 0 2 0.00
Sai Kiran 0 0 0 0 4 0.00
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0.00
Shailesh Shinde 0 0 0 0 4 0.00
Shamaz Shareef 0 0 0 0 2 0.00
DeepakSingh 0 0 0 0 2 0.00
D Patel 0 0 0 0 6 0.00
B Nayak 0 0 0 0 4 0.00
IndraJeet Singh 0 0 0 0 1 0.00
Khurshad Alam 0 0 0 0 11 0.00
A M Tograllu 0 0 0 0 2 0.00
A Velu 0 0 0 0 2 0.00
Anil Bandal 0 0 0 0 6 0.00
Arshad Alam 0 0 0 0 5 0.00
Ashok Kumar A 0 0 0 0 2 0.00
M Kumar 0 0 0 0 8 0.00
M Noornabi 0 0 0 0 2 0.00
Md Ismail 0 0 0 0 2 0.00
MD Azharuddin 0 0 0 0 2 0.00
Md Akram 0 0 0 0 2 0.00
N Rawal 0 0 0 0 6 0.00
Prashanth T M 0 0 0 0 1 0.00
Noorulla 0 0 0 0 2 0.00
P Mani 0 0 0 0 1 0.00