• Chief of Command wins The Nilgiris Derby Stakes (Gr.1)
  • Chief of Command wins Nilgiris 2000 Guineas (Gr.2)
  • Windsor Forest wins The Nilgiris 1000 Guineas (Gr.3)
BANGALORE SUMMER SEASON 2017
As of May 20, 2017 (Up to Race No.24)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Trevor 5 4 1 1 11 45.45
Suraj Narredu 5 2 2 1 13 38.46
A Sandesh 3 3 1 0 8 37.50
S John 3 1 0 2 11 27.27
Y S Srinath 3 1 0 2 9 33.33
A R Pradeep 2 0 1 0 5 40.00
Neeraj Rawal 1 1 0 4 11 9.09
Vishal N Bunde 1 0 1 0 3 33.33
Syed Imran 1 0 0 0 3 33.33
Shobhan Babu 1 0 0 0 2 50.00
S A Amit 0 3 1 1 10 0.00
Imran Chisty 0 2 1 0 4 0.00
A Ashhad Asbar 0 1 1 0 2 0.00
Akshay Kumar 0 1 0 2 3 0.00
Kuldeep Singh 0 1 0 1 4 0.00
A Imran Khan 0 1 0 0 1 0.00
Rayan Ahmed R 0 1 0 0 10 0.00
Nikhil Naidu 0 1 0 0 4 0.00
V R Jagadeesh 0 1 0 0 2 0.00
Vishal 0 1 0 0 1 0.00
Rajesh Kumar M 0 0 2 1 15 0.00
Irvan Singh 0 0 2 1 5 0.00
K Mukesh Kumar 0 0 1 2 9 0.00
Amyn Merchant 0 0 1 1 4 0.00
Antony Raj S 0 0 1 1 2 0.00
Chethan Gowda 0 0 1 0 2 0.00
Akshay 0 0 1 0 3 0.00
Nazerul Alam 0 0 1 0 2 0.00
M Mark 0 0 1 0 1 0.00
Ramesh KumarN 0 0 1 0 2 0.00
R Ajinkya 0 0 1 0 2 0.00
R Manjunath 0 0 1 0 4 0.00
Sujit Kumar Paswan 0 0 1 0 1 0.00
Surya P 0 0 1 0 4 0.00
Vivek 0 0 0 1 3 0.00
M Prabhakaran 0 0 0 1 2 0.00
Manish R 0 0 0 1 4 0.00
M Ayyar 0 0 0 1 1 0.00
Anjar Alam 0 0 0 1 1 0.00
A Ramu 0 0 0 0 8 0.00
Adarsh G 0 0 0 0 2 0.00
D Patel 0 0 0 0 3 0.00
Darshan R N 0 0 0 0 3 0.00
DeepakSingh 0 0 0 0 2 0.00
Arshad Alam 0 0 0 0 5 0.00
Ashok Kumar A 0 0 0 0 1 0.00
B L Paswan 0 0 0 0 1 0.00
B Nayak 0 0 0 0 1 0.00
Bhawani Singh 0 0 0 0 2 0.00
Chetan Kalay S 0 0 0 0 6 0.00
M Kumar 0 0 0 0 2 0.00
Md Ismail 0 0 0 0 1 0.00
Mudassar Nazar 0 0 0 0 1 0.00
Naveen M 0 0 0 0 3 0.00
K Nazil 0 0 0 0 2 0.00
K Raja Rao 0 0 0 0 5 0.00
Kiran Naidu 0 0 0 0 4 0.00
J Chinoy 0 0 0 0 3 0.00
Jan'dhan Paswan 0 0 0 0 2 0.00
IndraJeet Singh 0 0 0 0 1 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 0 3 0.00
Sunil Samson 0 0 0 0 1 0.00
Ryan Marshall 0 0 0 0 3 0.00
Sai Kiran 0 0 0 0 4 0.00
R Anand 0 0 0 0 2 0.00
P S Chouhan 0 0 0 0 2 0.00
R PraveenShinde 0 0 0 0 1 0.00