CHENNAI WINTER SEASON 2017-18
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
C Umesh 12 11 3 3 45 26.67
P Trevor 7 6 2 1 18 38.89
Akshay Kumar 7 4 4 2 23 30.43
R Vaibhav 7 3 4 5 26 26.92
C A Brisson 6 8 4 6 45 13.33
P M Bopanna 5 1 3 7 31 16.13
Tanveer Alam 3 3 7 3 44 6.82
J Chinoy 2 4 1 0 10 20.00
Dashrath Singh 2 3 1 0 7 28.57
Md Farhan Alam 2 2 5 6 42 4.76
Md Hesnain 2 1 10 8 43 4.65
Irvan Singh 2 1 2 1 12 16.67
A Sandesh 2 0 0 0 2 100.00
Shahar Babu 1 5 2 5 47 2.13
J Ayaz Ahmed 1 4 2 2 20 5.00
Abhishek S Pawar 1 3 1 1 11 9.09
S Kabdhar 1 2 1 0 12 8.33
Noorshed Alam 1 1 0 4 20 5.00
Saddam Hussain 1 0 3 2 14 7.14
P S Chouhan 1 0 1 0 2 50.00
Suraj Narredu 1 0 0 1 2 50.00
A Ayaz Khan 0 1 2 1 24 0.00
G Adarsh 0 1 2 0 14 0.00
Mukesh Kumar 0 1 1 0 15 0.00
V R Jagadeesh 0 1 1 0 3 0.00
G Manikandan 0 1 0 1 13 0.00
S Akbar 0 0 2 0 6 0.00
Zulquar Nain 0 0 1 0 29 0.00
Rajendra Singh 0 0 1 0 12 0.00
Ashhad Asbar 0 0 1 0 1 0.00
S S Azad 0 0 0 2 26 0.00
K V Baskar 0 0 0 2 31 0.00
N Murugan 0 0 0 1 10 0.00
M Bhaskar 0 0 0 1 4 0.00
S Manohar 0 0 0 1 6 0.00
S John 0 0 0 1 2 0.00
Huzaif Raja 0 0 0 0 9 0.00
S Stephen Raj 0 0 0 0 8 0.00
Anzar Alam 0 0 0 0 10 0.00
David Allan 0 0 0 0 1 0.00
Deepak Singh 0 0 0 0 2 0.00
M Kalyan Singh 0 0 0 0 18 0.00
Mark J Casey 0 0 0 0 10 0.00
Neeraj Rawal 0 0 0 0 2 0.00
Prashant P Dhebe 0 0 0 0 4 0.00