• Punjabi Girl wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Sir Cecil wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
MYSORE SUMMER SEASON 2018
As of June 27, 2018 (Up to Race No.42)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Arshad Alam 5 2 1 0 23 21.74
R N Darshan 4 3 2 0 16 25.00
J H Sunil Samson 4 1 6 0 21 19.05
S Manohar 3 5 1 0 15 20.00
P Trevor 3 4 3 0 14 21.43
M Rajesh Kumar 3 2 5 0 26 11.54
A Sandesh 2 3 0 0 6 33.33
P Sai Kumar 2 1 3 0 15 13.33
T S Jodha 2 1 1 0 16 12.50
V R Jagdeesh 1 4 2 0 18 5.56
Mohammed Mushraf 1 2 0 0 4 25.00
Y S Srinath 1 1 0 0 2 50.00
R Manish 1 0 2 0 5 20.00
Afsar Khan 1 0 1 0 14 7.14
Neeraj Rawal 1 0 1 0 2 50.00
S R Santosh Kumar 1 0 0 0 19 5.26
L Prashant 1 0 0 0 12 8.33
A R Pradeep 1 0 0 0 5 20.00
P Kiran Rai 1 0 0 0 5 20.00
Suraj Narredu 1 0 0 0 4 25.00
Chethan Gowda 1 0 0 0 2 50.00
Nazerul Alam 1 0 0 0 2 50.00
Nirmal Jodha 0 4 0 0 10 0.00
Md Sameer 0 1 1 0 9 0.00
Ajeet Kumar 0 1 0 0 15 0.00
Shivnath Paswan 0 1 0 0 14 0.00
R Anand 0 1 0 0 13 0.00
N Ramesh Kumar 0 1 0 0 8 0.00
M Naveen 0 1 0 0 6 0.00
G Rohith 0 1 0 0 5 0.00
P S Chouhan 0 1 0 0 1 0.00
R Ajay Kumar 0 0 2 0 16 0.00
M Madhu Babu 0 0 2 0 13 0.00
M J GautamRajUrs 0 0 2 0 5 0.00
Shiva Kumar 0 0 1 0 9 0.00
S Zervan 0 0 1 0 7 0.00
C Umesh 0 0 1 0 3 0.00
G Sai Vamshi 0 0 1 0 1 0.00
N Tauseef Ahmed 0 0 1 0 1 0.00
Shamaz Shareef 0 0 1 0 1 0.00
M Prabhakaran 0 0 0 0 11 0.00
J Paswan 0 0 0 0 10 0.00
R Rayan Ahmed 0 0 0 0 7 0.00
Irvan Singh 0 0 0 0 5 0.00
S Chethan Kalay 0 0 0 0 5 0.00
S G Prasad 0 0 0 0 4 0.00
Sarvan Kumar 0 0 0 0 4 0.00
R Praveen Shinde 0 0 0 0 3 0.00
Kiran Naidu 0 0 0 0 2 0.00
Noorulla 0 0 0 0 2 0.00
P Ramesh 0 0 0 0 2 0.00
P Surya 0 0 0 0 2 0.00
Yogesh Vinod Salvi 0 0 0 0 2 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 1 0.00
Mohd Asif Khan 0 0 0 0 1 0.00
Mukesh Kumar 0 0 0 0 1 0.00
N Sashi Kumar 0 0 0 0 1 0.00
S Antony Raj 0 0 0 0 1 0.00
Vijay Kumar 0 0 0 0 1 0.00
Yash Narredu 0 0 0 0 1 0.00