• Lady In Lace wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
  • Sana wins The Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
BANGALORE SUMMER SEASON 2017
As of August 17, 2017 (Up to Race No.210)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S S Attaollahi 16 11 11 12 73 21.92
Arjun Mangalorkar 14 11 14 10 98 14.29
Irfan Ghatala 13 10 8 9 79 16.46
Neil Darashah 10 12 8 8 64 15.63
Pradeep Annaiah 8 3 4 6 49 16.33
Prasanna Kumar 7 11 3 4 61 11.48
S Dominic 7 4 7 2 61 11.48
P Shroff 7 2 1 3 19 36.84
Sandhu G 6 7 5 5 72 8.33
Sharat Kumar 6 4 6 5 91 6.59
S Narredu 6 4 3 7 58 10.34
Azhar Ali 6 2 5 0 30 20.00
S Padmanabhan 5 7 2 1 48 10.42
Prithviraj B 5 4 9 2 59 8.47
Imtiaz Khan 5 1 7 5 59 8.47
Dheeraj V 4 3 6 2 28 14.29
Rajesh Narredu 4 2 3 1 39 10.26
M Rajendra Singh 4 1 6 2 44 9.09
Samar Singh 4 1 0 0 21 19.05
V Lokanath 4 0 3 10 89 4.49
S Inayathulla 3 6 6 5 78 3.85
Narayana Gowda V 3 5 6 11 152 1.97
Mahmood Khan 3 4 4 4 76 3.95
Darius R Byramji 3 2 6 4 36 8.33
Bharath Singh 3 1 1 1 13 23.08
L D'Silva 3 0 2 0 16 18.75
S Ganapathy 2 4 5 11 45 4.44
Vijay Singh 2 3 0 1 25 8.00
Magan Singh 2 0 1 3 8 25.00
Warren Singh 1 8 2 1 29 3.45
Aravind G 1 8 1 2 22 4.55
Kishan Thomas 1 5 4 7 38 2.63
Parvati Byramji 1 5 1 2 25 4.00
Faraz Arshad 1 4 8 3 46 2.17
Neil B Devaney 1 4 3 2 33 3.03
Rehanullah Khan 1 4 2 3 17 5.88
M Narredu 1 2 1 2 6 16.67
Karthik G 1 2 0 1 12 8.33
Nityanand G 1 1 2 2 21 4.76
S S F Hassan 1 1 2 1 11 9.09
M K Jadhav 1 1 0 2 7 14.29
S Britto 1 0 2 2 25 4.00
R'ford Alford 1 0 2 1 13 7.69
M P Mahaesh 1 0 2 1 27 3.70
K P G Appu 1 0 1 1 13 7.69
Anupam Sharma 1 0 0 2 13 7.69
Altamash Ahmed 1 0 0 1 7 14.29
Hidayat Khan 0 3 1 5 37 0.00
Sriram Komandur 0 3 0 3 25 0.00
F Sirajuddin 0 2 2 3 27 0.00
Praveen Jesu 0 2 2 0 28 0.00
James Mckeown 0 2 1 1 11 0.00
Ajay Sharma 0 1 1 0 3 0.00
Deshmukh L V R 0 1 0 1 4 0.00
Jasbir Singh 0 0 0 0 4 0.00
D M David 0 0 0 0 2 0.00
Mr Vishal Gaikwad 0 0 0 0 2 0.00
R Foley 0 0 0 0 2 0.00