• Chief of Command wins The Nilgiris Derby Stakes (Gr.1)
  • Chief of Command wins Nilgiris 2000 Guineas (Gr.2)
  • Windsor Forest wins The Nilgiris 1000 Guineas (Gr.3)
BANGALORE SUMMER SEASON 2017
As of June 18, 2017 (Up to Race No.86)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S S Attaollahi 9 6 2 3 28 32.14
Neil Darashah 5 5 4 4 25 20.00
Arjun Mangalorkar 5 3 3 2 31 16.13
S Narredu 3 2 0 2 23 13.04
Narayana Gowda V 3 1 3 4 57 5.26
Irfan Ghatala 3 0 1 5 19 15.79
V Lokanath 3 0 1 2 30 10.00
L D'Silva 3 0 1 0 6 50.00
Dheeraj V 2 2 2 0 12 16.67
S Dominic 2 1 4 1 22 9.09
S Padmanabhan 2 1 1 0 16 12.50
P Shroff 2 1 1 0 5 40.00
Azhar Ali 2 1 0 0 11 18.18
Prasanna Kumar 1 6 2 2 25 4.00
Sandhu G 1 5 3 2 33 3.03
Aravind G 1 3 1 1 9 11.11
Faraz Arshad 1 3 0 2 16 6.25
S Ganapathy 1 2 1 6 21 4.76
Sharat Kumar 1 1 2 3 30 3.33
Pradeep Annaiah 1 1 2 3 17 5.88
Imtiaz Khan 1 1 2 2 18 5.56
Prithviraj B 1 1 2 1 21 4.76
S Inayathulla 1 1 1 2 25 4.00
Samar Singh 1 1 0 0 7 14.29
R'ford Alford 1 0 1 0 4 25.00
Kishan Thomas 1 0 0 2 8 12.50
Karthik G 1 0 0 1 4 25.00
M P Mahaesh 1 0 0 0 10 10.00
F Sirajuddin 0 2 1 0 13 0.00
Warren Singh 0 2 1 0 10 0.00
M Rajendra Singh 0 1 3 1 14 0.00
Darius R Byramji 0 1 3 0 12 0.00
Parvati Byramji 0 1 1 1 8 0.00
Praveen Jesu 0 1 1 0 11 0.00
M K Jadhav 0 1 0 1 3 0.00
Deshmukh L V R 0 1 0 1 3 0.00
Sriram Komandur 0 1 0 0 9 0.00
Mahmood Khan 0 0 2 2 30 0.00
S S F Hassan 0 0 2 0 6 0.00
S Britto 0 0 2 0 9 0.00
Rajesh Narredu 0 0 1 0 9 0.00
Nityanand G 0 0 1 0 7 0.00
Hidayat Khan 0 0 1 0 11 0.00
Altamash Ahmed 0 0 0 1 3 0.00
Neil B Devaney 0 0 0 1 7 0.00
Rehanullah Khan 0 0 0 1 2 0.00
Vijay Singh 0 0 0 0 2 0.00
Mr Vishal Gaikwad 0 0 0 0 1 0.00
Anupam Sharma 0 0 0 0 6 0.00
Ajay Sharma 0 0 0 0 1 0.00
Bharath Singh 0 0 0 0 5 0.00
Jasbir Singh 0 0 0 0 2 0.00
K P G Appu 0 0 0 0 4 0.00