• Lady In Lace wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
 • Sana wins The Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
 • Lady In Lace wins the Spartan Poker Indian 1000 Guineas (Gr.1)
 • Sana wins The Calcutta Oaks (Gr.3)
 • Castlebridge wins The Jacqueline Indian 2000 Guineas (Gr.1)
 • Windsor Forest wins The Shapoorji Pallonji Oil And Gas Bangalore 1000 Guineas (Gr.2)
 • Aggregated wins The Calcutta Derby Stakes (Gr.1)
 • Masquerade wins The South India Oaks (Gr.1)
 • Kangra wins The South India 1000 Guineas (Gr.2)
 • Tutankhamun wins The South India 2000 Guineas (Gr.2)
 • Prevalent Force wins The Golconda 2000 Guineas (Gr.2)
 • Mahateji wins The Golconda Oaks (Gr.2)
MYSORE WINTER SEASON 2017-18
As of January 19, 2018 (Up to Race No.70)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Eshwer M 7 6 7 0 42 16.67
Feroz M Khan 6 2 3 0 31 19.35
Rakesh 5 7 7 0 59 8.47
Tejaswi P C 5 3 5 0 53 9.43
Bobby M 4 5 2 0 50 8.00
Girinath C 4 3 4 0 47 8.51
Monnappa C D 4 2 7 0 60 6.67
Kishore C V G K 4 0 5 0 21 19.05
Ranjeet Shinde 3 2 2 0 26 11.54
Johnson S M 2 3 2 0 27 7.41
Pratap Kamath M 2 3 2 0 27 7.41
Neil Darashah 2 2 2 0 7 28.57
Vikram Appachu 2 2 1 0 38 5.26
Rajendra Singh M 2 0 1 0 7 28.57
Ganapathy S 2 0 1 0 4 50.00
Lokanath V 2 0 0 0 12 16.67
Md Sajid Qureshi 1 4 1 0 28 3.57
Vishal Yadav 1 4 0 0 35 2.86
Sandhu G 1 2 0 0 6 16.67
Parvati Byramji 1 2 0 0 4 25.00
Inayathulla S 1 1 2 0 5 20.00
Bipin V Salvi 1 1 1 0 28 3.57
Santosh Rao S 1 1 1 0 24 4.17
Surender G T 1 1 1 0 12 8.33
Attaollahi S S 1 1 1 0 4 25.00
Dominic S 1 1 0 0 7 14.29
Irfan Ghatala 1 1 0 0 4 25.00
Pradeep Annaiah K 1 0 1 0 5 20.00
Neil B Devaney 1 0 1 0 4 25.00
Praveen Jesu 1 0 0 0 2 50.00
Sharavanan J 0 2 1 0 24 0.00
Narredu S 0 2 1 0 4 0.00
Dheeraj V 0 1 1 0 6 0.00
Rajesh Narredu 0 1 0 0 5 0.00
Imtiaz Khan 0 1 0 0 4 0.00
Kishan Thomas 0 1 0 0 4 0.00
Aravind G 0 1 0 0 2 0.00
Darius R Byramji 0 1 0 0 2 0.00
Padmanabhan S 0 1 0 0 2 0.00
Sharat Kumar 0 0 3 0 13 0.00
Dinesh Pujar 0 0 1 0 17 0.00
Prashanth Pawar 0 0 1 0 13 0.00
Mahmood Khan 0 0 1 0 4 0.00
Nityanand G 0 0 1 0 2 0.00
Natraj T 0 0 0 0 14 0.00
Srinivas Babu G 0 0 0 0 8 0.00
Narayana Gowda V 0 0 0 0 6 0.00
Prasanna Kumar P 0 0 0 0 5 0.00
Sirajuddin F 0 0 0 0 3 0.00
Britto S 0 0 0 0 2 0.00
Prithviraj B 0 0 0 0 2 0.00
Samar Singh 0 0 0 0 2 0.00
Arjun Mangalorkar 0 0 0 0 1 0.00
Faraz Arshad 0 0 0 0 1 0.00